Nervesystemet består af neuroner (specifikke celler med processer) og neuroglia (det fylder rummet mellem nervecellerne i CNS). Hovedforskellen mellem de to er retningen for transmissionen af ​​nerveimpulsen. Dendritter modtager grene, og et signal går til neuronens krop. Overførsel af celler - axoner - Udfør et signal fra sommeren til modtageren. Det kan ikke kun være en neurons processer, men også musklerne.

Typer af neuroner

Neuroner kan være af tre typer: følsomme - dem, der modtager et signal fra kroppen eller det ydre miljø, motoroverførende impulse til organer og intercalerede dem, der forbinder to andre typer.

Nerveceller kan variere i størrelse, form, forgrening og antal processer, axonlængde. Forskning har vist, at dendritisk forgrening er større og mere kompleks i organismer, der er højere på evolutionstrinnene.

Forskelle mellem axoner og dendritter

Hvad er forskellen mellem dem? Overvej.

 1. Dendritet af neuronen er kortere end transmissionsprocessen.
 2. Der er kun en axon, der kan være mange grene.
 3. Dendritterne forgrener sig stærkt, og de overførende processer begynder at opdele sig tættere på enden og danner en synaps.
 4. Dendritterne bliver tyndere, da de bevæger sig væk fra neuronkroppen, tykkelsen af ​​axonerne er næsten uændret langs hele længden.
 5. Axonerne er dækket af en myelinkappe bestående af lipid- og proteinceller. Det fungerer som en isolator og beskytter processen.

Da nervesignalet transmitteres i form af en elektrisk impuls, behøver cellerne isolation. Dens funktion udføres af myelinkappen. Det har de mindste huller, der bidrager til hurtigere signaloverførsel. Dendritter er shellløse processer.

synapser

Det sted, hvor kontakten mellem neuronernes grene eller mellem axonen og værtscellen (for eksempel muskel) forekommer, kaldes synaps. Kun en gren fra hver celle kan deltage i den, men oftest er der kontakt mellem flere processer. Hver udvækst af en axon kan komme i kontakt med en separat dendrit.

Signalet i synaps kan overføres på to måder:

 1. Electric. Dette sker kun i tilfælde, hvor bredden af ​​det synaptiske kløft ikke overstiger 2 nm. På grund af en så lille diskontinuitet passerer impulsen igennem den uden at stoppe.
 2. Chemical. Axoner og dendritter kommer i kontakt på grund af den potentielle forskel i membranen i transmissionsprocessen. På den ene side af partiklen har en positiv ladning på den anden side - negativ. Dette skyldes de forskellige koncentrationer af kalium og natriumioner. Den første er inde i membranen, den anden - udenfor.

Med opladningen øges membranets permeabilitet, og natrium går ind i axonen, og kalium forlader det og genopretter potentialet.

Umiddelbart efter kontakt bliver tillæget immun for signaler, efter 1 ms kan det transmittere stærke impulser, efter 10 ms vender den tilbage til sin oprindelige tilstand.

Dendritter er modtagende side, transmitterende impuls fra axonen til nervecellens krop.

Nervesystemet fungerer

Normal funktion af nervesystemet afhænger af transmissionen af ​​impulser og kemiske processer i synaps. Oprettelsen af ​​neurale forbindelser er lige så vigtig. Evnen til at lære er til stede i mennesker netop på grund af organismens evne til at danne nye forbindelser mellem neuroner.

Enhver ny handling i studietrinnet kræver konstant overvågning af hjernen. Som det er udviklet, dannes nye neurale forbindelser, med tiden begynder handlingen at blive udført automatisk (for eksempel evnen til at gå).

Dendritter er transmissionsfibre, der udgør omkring en tredjedel af kroppens hele nervesvæv. Takket være deres interaktion med axoner har folk mulighed for at lære.

Morfologiske forskelle af dendritter fra axoner

Arbejdet udført i 2004

Morfologiske forskelle i dendritter fra axoner - Abstract, Section Medicine, - 2004 - Dendriternes struktur og funktion Morfologiske forskelle mellem dendritter fra axoner. En separat neuron har ikke.

Morfologiske forskelle af dendritter fra axoner. En enkelt neuron har flere dendritter, axonen er altid den samme. 2. Dendritterne er altid kortere end axonen. Hvis størrelserne af dendritter ikke overstiger 1,5-2 mm, kan axoner nå 1 m og mere. 3. Dendrit bevæges jævnt væk fra cellelegemet og gradvist tyndt. Axonen, der pludselig bevæger sig væk fra neuronen, opretholder en konstant diameter for en betydelig afstand. 4. Dendrit branchen normalt i en spids vinkel og gren væk fra cellen. Axoner giver ofte collaterals vinkelret, collaterals orientering er ikke direkte relateret til cellelegemets position. 5. Mønsteret af dendritisk forgrening i cellerne af en type er mere konstant end forgreningen af ​​aksonerne af disse celler. 6. Dendritter af modne neuroner er dækket af dendritiske rygsøjler, som er fraværende på summen og den indledende del af de dendritiske trunker. Axons har ikke rygsøjler. 7. Dendritter har aldrig en kødagtig shell. Axoner er ofte omgivet af myelin. 8. Dendritter har mere regelmæssig rumlig organisering af mikrotubuli, neurofilamenter og mikrotubuli dominerer for det meste i axoner og mindre ordre 9. I dendritter, især i deres proksimale områder, er der endoplasmatiske retikulum og ribosomer, som ikke findes i axoner. 10. Dendritternes overflade er i de fleste tilfælde i kontakt med synoptiske plaques og har aktive zoner med postsynaptisk specialisering.

Dette emne tilhører:

Dendrites struktur og funktion

Den består af tæt pakket, indbyrdes forbundne nerveceller - neuroner nummererer dem i den menneskelige hjerne når 1010. Blandt processerne i nerveceller adskiller axoner og dendritter. For de fleste. I et ord, at lave en celle en mikrokosmos, hvis forbindelser med ydre og indre verdener ville være mest..

Hvis du har brug for yderligere materiale om dette emne, eller hvis du ikke fandt det, du søgte, anbefaler vi at du bruger søgningen i vores database: Morfologiske forskelle af dendritter fra axoner

Hvad vi vil gøre med det resulterende materiale:

Hvis dette materiale viste sig at være nyttigt for dig, kan du gemme det på din side på sociale netværk:

Axons og dendrit forskelle

Hvad er forskellene i struktur og funktion mellem dendrit og axoner?

Dendrit er en proces, der transmitterer excitation til en neurons legeme. Oftest har neuronen flere korte forgrenede dendritter. Der er dog neuroner, der kun har en lang dendrit.

Dendritet har som regel ikke en hvid myelinskede.

Axonen er den eneste lange proces i neuronen, der transmitterer information fra neurons legeme til næste neuron eller til arbejdsorganet. Axon grener kun ved enden, der danner korte kviste-terminaler. Axonen er normalt dækket af en hvid myelinkappe.

Sammenlign dendritter og axoner

Sammenlign dendritter og axoner. Hvad er lighederne og de grundlæggende forskelle?

Svaret

Dendrit er en proces, der transmitterer excitation til en neurons legeme. Oftest har neuronen flere korte forgrenede dendritter. Der er dog neuroner, der kun har en lang dendrit.

Dendritet har som regel ikke en hvid myelinskede.

Axonen er den eneste lange proces i neuronen, der transmitterer information fra neurons legeme til næste neuron eller til arbejdsorganet.

Axon grener kun ved enden, der danner korte kviste-terminaler. Axonen er normalt dækket af en hvid myelinkappe.

Nervesystemer axoner og dendritter. struktur

Den kendsgerning, at 80% af overfladen af ​​motoneuronen, der er tættest på summen, er dækket af synapser, indikerer, at en stigning i overfladearealet faktisk er signifikant for at øge antallet af indgangspulser fra en neuron, samtidig med at det tillader at rumme flere neuroner tæt på hinanden og udvide dem muligheder for et større udvalg af axoner fra andre neuroner.

Struktur og typer

I modsætning til axoner har dendritter et højt indhold af ribosomer og danner relativt lokale forbindelser, der kontinuerligt forgrener i alle retninger og smal, hvilket fører til et fald i størrelsen af ​​datterprocesserne på hver gren. I modsætning til den flade overflade af axonerne er overfladen af ​​de fleste dendriter fyldt med udragende små organeller, der kaldes dendritiske rygsøjler, og som er meget plastiske. De kan fødes og dø, ændre deres form, mængde og mængde i løbet af kort tid. Blandt dendritter er der dem, der er præget af rygsøjler (pyramidale neuroner) og dem, der ikke har rygsøjler (mest interneuroner), når det maksimale antal transaktioner i Purkinje-celler - 100.000 transaktioner, dvs. ca. 10 rygsøjler pr. 1 pm. Et andet særpræg ved dendrit er at de er præget af forskellige kontakter (op til 150.000 på et dendritisk træ i Purkinje-cellen) og forskellige typer kontakter (axon spike, axon-stammen, dendrodendritic).

 1. Bipolære neuroner, hvor to dendritter afviger i modsatte retninger fra soma;
 2. Nogle interneuroner, hvor dendritterne divergerer i alle retninger fra soma;
 3. Pyramidale neuroner - de vigtigste excitatoriske celler i hjernen - som har den cellulære krops karakteristiske pyramideform, og hvor dendritterne spredes i modsatte retninger fra summen, der dækker to inverterede koniske områder: opadgående fra summen udvider en stor apikal dendrit, der stiger gennem lagene og nedad - meget basale dendritter, der strækker sig sideværts.
 4. Purkinje celler i cerebellum, hvis dendrit kommer fra summen i form af en flad ventilator.
 5. Stjerneagtige neuroner, hvis dendritter strækker sig fra forskellige sider af soma og danner form af en stjerne.

I forbindelse med et stort antal typer neuroner og dendritter er det tilrådeligt at overveje morfologien af ​​dendritter på eksemplet på en bestemt neuron - pyramidcellen. Pyramidale neuroner findes i mange regioner i pattedyrs hjernen: Hippocampus, Amygdala, Neocortex. Disse neuroner er mest repræsentativt repræsenteret i hjernebarken og udgør mere end 70-80% af alle neuroner af pattedyrsokortex. Den mest populære og derfor bedre undersøgte er pyramidale neuroner i det femte lag af cortex: De modtager en meget kraftig informationsstrøm, der har passeret forskellige tidligere lag af cortexen, og har en kompleks struktur på overfladen af ​​pia materen ("apikalt bundle"), som modtager inputimpulser fra hierarkisk isolerede strukturer; så sender disse neuroner information til andre kortikale og subkortiske strukturer. Selvom pyramidale celler ligesom apoteker har apikale og basale dendritiske stråler, har de også yderligere processer langs den apikale dendritiske akse - dette er den såkaldte. "Tilted dendrite" (skrå dendrit), der grener en eller to gange fra bunden. Et træk ved dendritterne af pyramidale neuroner er også det faktum, at de kan sende retrograde signalmolekyler (for eksempel endocanabinoider), der passerer i den modsatte retning gennem en kemisk synapse til axonen af ​​det præsynaptiske neuron.

Selvom de dendritiske grene af pyramidale neuroner ofte sammenlignes med grene af et normalt træ, er de ikke. Mens diameteren af ​​grene af et træ gradvist indsnævres med hver division og bliver kortere, er diameteren af ​​den sidste gren af ​​de dendritiske pyramidale neuroner meget tyndere end dens forældreafdeling, og sidstnævnte gren er ofte det længste segment af det dendritiske træ. Desuden er diameteren af ​​spidsen af ​​dendritet ikke indsnævret, i modsætning til den apikale stamme af trægrene: den har

liste forskellene af axoner og dendritter

2. Dendritterne er altid kortere end axonen. Hvis størrelserne af dendritter ikke overstiger 1,5-2 mm, kan axoner nå 1 m og mere.

3. Dendrit bevæges jævnt væk fra cellelegemet og bliver gradvist tyndere. Axonen, der pludselig bevæger sig væk fra neuronal soma, opretholder en konstant diameter for en betydelig afstand.

4. Dendrit branchen er normalt i en spids vinkel, og grenene er rettet væk fra cellen. Axoner giver ofte collaterals vinkelret, collaterals orientering er ikke direkte relateret til cellelegemets position.

5. Mønsteret af dendritisk forgrening i cellerne af en type er mere konstant end forgreningen af ​​aksonerne af disse celler.

6. Dendritter af modne neuroner er dækket af dendritiske rygsøjler, som er fraværende på summen og den indledende del af de dendritiske trunker. Axons har ikke rygsøjler.

7. Dendritter har aldrig en kødagtig shell. Axoner er ofte omgivet af myelin.

8. Dendritter har en mere regelmæssig rumlig organisation af mikrotubuli, i neurofilamenter dominerer hovedsageligt i axoner og mikrotubuli er mindre ordnede.

9. I dendritterne, især i deres proksimale områder, er der endoplasmatiske retikulum og ribosomer, som ikke er i axonerne.

Strukturen af ​​neuronen: axoner og dendritter

Det vigtigste element i nervesystemet er en neural celle eller en simpel neuron. Dette er en specifik enhed af nervevæv involveret i transmission og primær behandling af information samt at være den vigtigste strukturelle enhed i centralnervesystemet. Som regel har celler universelle principper for struktur og omfatter, udover kroppen, flere axoner af neuroner og dendritter.

Generelle oplysninger

Neuroner i centralnervesystemet er de vigtigste elementer i denne type væv, de er i stand til at behandle, transmittere og også skabe information i form af almindelige elektriske impulser. Afhængig af funktionen af ​​nervecellerne er:

 1. Receptor, følsom. Deres krop er placeret i nervernes sensoriske knudepunkter. De opfatter signaler, konverterer dem til impulser og overfører dem til centralnervesystemet.
 2. Intermediate, associative. Placeret i centralnervesystemet. De behandler oplysninger og deltager i teamudviklingen.
 3. Motor. Kropperne er placeret i CNS og vegetative knudepunkter. Send impulser til arbejdsorganerne.

Normalt har de tre karakteristiske strukturer i deres struktur: kroppen, axonen, dendritterne. Hver af disse dele udfører en bestemt rolle, som vil blive diskuteret senere. Dendritter og axoner er de vigtigste elementer i processen med at indsamle og transmittere information.

Neuron axoner

Axoner er de længste processer, hvis længde kan nå flere meter. Deres hovedfunktion er overførsel af information fra neuronlegemet til andre celler i centralnervesystemet eller muskelfibre, når det drejer sig om motoriske neuroner. Axons er som regel dækket af et specielt protein kaldet myelin. Dette protein er en isolator og bidrager til en stigning i hastigheden af ​​informationsoverførsel langs nervefiberen. Hver akson har en karakteristisk fordeling af myelin, som spiller en vigtig rolle i reguleringen af ​​transmissionshastigheden af ​​kodet information. Axonerne af neuroner er oftest single, som er forbundet med de generelle principper for funktion af centralnervesystemet.

Dette er interessant! Tykkelsen af ​​axoner i blæksprutte når 3 mm. Ofte er processerne hos mange hvirvelløse dyr ansvarlige for adfærd under faren. Forøgelse af diameteren påvirker reaktionshastigheden.

Hver axon slutter med de såkaldte terminale grene - specifikke formationer, som direkte overfører et signal fra kroppen til andre strukturer (neuroner eller muskelfibre). Terminalerne udgør som regel synapser - specielle strukturer i det nervøse væv, der tilvejebringer processen med informationsoverførsel ved hjælp af forskellige kemiske stoffer eller neurotransmittere.

Kemikaliet er en form for mægler, der er involveret i forstærkningen og moduleringen af ​​transmissionen af ​​impulser. Terminal grene er små forgreninger af axonen foran sin fastgørelse til et andet nervøst væv. Denne strukturelle funktion gør det muligt at forbedre signaloverførslen og bidrage til en mere effektiv drift af hele det centrale nervesystem kombineret.

Vidste du, at den menneskelige hjerne består af 25 milliarder neuroner? Lær om hjernens struktur.

Lær om hjernebarkens funktioner her.

Neuron Dendritter

Dendritterne af en neuron er flere nervefibre, der fungerer som en samler af information og overfører den direkte til nervecellens krop. Cellen har oftest et tæt forgrenet netværk af dendritiske processer, hvilket kan forbedre indsamlingen af ​​information fra miljøet betydeligt.

Den opnåede information omdannes til en elektrisk impuls, og spredning gennem dendritet kommer ind i neuronlegemet, hvor det undergår forbehandling og kan overføres yderligere langs axonen. Som regel begynder dendrit med synapser - specielle formationer med speciale i transmission af information via neurotransmittere.

Det er vigtigt! Forgrening af det dendritiske træ påvirker antallet af inputimpulser, der modtages af neuronen, som giver dig mulighed for at behandle en stor mængde information.

Dendritiske processer er meget forgrenede, danne et helt informationsnetværk, der gør det muligt for cellen at modtage en stor mængde data fra sine omgivende celler og andre vævformationer.

Interessant! Blomstringen af ​​dendritisk forskning begyndte i 2000, hvilket var præget af hurtige fremskridt inden for molekylærbiologi.

Kroppen, eller soma af neuronen - er den centrale enhed, som er stedet for indsamling, behandling og videre transmission af enhver information. Cellelegemet spiller som regel en vigtig rolle i opbevaring af data, såvel som deres implementering gennem generering af en ny elektrisk impuls (forekommer på den aksonale knoll).

Kroppen er opbevaringsstedet for nervecellerne, som opretholder metabolisme og strukturel integritet. Derudover er der andre cellulære organeller i soma: mitokondrier - der giver hele neuronen med energi, det endoplasmatiske retikulum og Golgi-apparatet, der er fabrikker til fremstilling af forskellige protein og andre molekyler.

Vores virkelighed skaber en hjerne. Alle de usædvanlige fakta om vores krop.

Den materielle struktur af vores bevidsthed er hjernen. Læs mere her.

Som nævnt ovenfor indeholder nervecellens krop en axonal højder. Dette er en særlig del af den soma, der kan generere en elektrisk impuls, som overføres til axonen og videre langs til sit mål: hvis det er til muskelvævet, så modtager det et signal om sammentrækning, hvis det er til en anden neuron, så overfører dette nogle oplysninger. Læs også.

Neuron er den vigtigste strukturelle og funktionelle enhed i arbejdet i centralnervesystemet, som udfører alle sine hovedfunktioner: oprettelse, lagring, behandling og videre transmission af information kodet til nerveimpulser. Neuroner varierer betydeligt i størrelse og form af soma i antallet og arten af ​​forgreningen af ​​axoner og dendritter samt i karakteristika for fordelingen af ​​myelin på deres processer.

Axons og dendrit forskelle

Etablere en korrespondance mellem disse karakteristika og processer i en typisk nervecelle.

Oftest, som ukorrekte svar, indikerer de, at ifølge dendritter transmitteres nerveimpulser om kroppen og langs axonen - til nervecellens krop.
Den vigtigste strukturelle og funktionelle enhed i det menneskelige nervesystem er en neuron. Den består af en cellelegeme og flere processer, som kan være både lange og korte. De korte, normalt stærkt forgrenede processer af en neuron kaldes dendritter. Normalt bevæger sig fra en neuron så langt som dendritter. I refleksbuen danner dendritter centripetale eller afferente nerver, langs hvilke nerveimpulser overføres fra et irriteret organ til en nervecelle. De lange og uforgrenede processer i neuronen hedder axoner. Som regel forlader kun en axon en neuron. I refleksbueen danner axoner centrifugale eller efferente nerveender, langs hvilke nerveimpulser overføres fra nervecellens legeme til et irriteret organ.

Axons og dendrit forskelle

Min lærebog viser ikke rigtig godt, hvad forskellene mellem dem er. Han nævner for det meste axoner i ét åndedræt, som en synaps (synapser er ender / tip af axoner).

Svar

AliceD

Dette link er lidt grundlæggende, men lister funktioner og forskelle mellem axoner og dendritter. I særdeleshed modtager dendritter signaler fra andre neuroner til cellekroppen; mens axoner vælger signaler fra cellelegemet (i det væsentlige "input-output"). Nedenfor er et diagram over dele og processer:

Denne Youtube tutorial er en fin visuel beskrivelse af hvordan og hvordan de fungerer i et neuron.

AliceD
 • Betyr træer på græsk
 • Er input neuron;
 • Modtag information fra andre neuroner eller det eksterne miljø
 • Overførsel af information i cellekroppen og axonerne;
 • Er talrige, relativt korte og omfattende forgrenet i træ stil.
 • Kan have mange pigge på dem for at give et stort overfladeareal til synaps af andre neuroner;
 • Få oplysninger fra andre celler i disse synapser. Dette gør dendritter postsynaptisk.
 • Forbindelsen mellem axoner, som synapserer på dendritter kaldes axodendritisk;
 • Forbindelsen mellem dendritter, der synapser på andre dendritter, kaldes dendritter.

Axon - Axis på græsk

Neuron output;

Overfør information til andre neuroner;

Det begynder på en axonhøje, der er hævelse ved aksonets sammenføjning og soma, hvor der er mange kanaler af Na +, og potentialets virkning begynder;

Relativt lang (nogle når et par meter);

Det har terminale knopper i slutningen, hvor synaps er placeret. Dette gør axons presynaptiske. Disse tumorer er i terminalen - hvor neuronen synapser med et andet neuron;

Indeholder talrige vesikler, der indeholder en neurotransmitter

Det har mange Ca 2+ kanaler i membranen;

Rummet mellem terminalknoppene og den næste celle er kendt som den synaptiske kløft og er ca. 20 nm tykt;

De fleste af dem er myeliniserede, det vil sige, de har myelinskede, der er lavet af Schwann-celler eller oligodendrocytter. Myelin fungerer som en isolator for at hjælpe med at udvikle et handlingspotentiale. Mellem cellerne i Schwann kaldes noder Ranvier. Det hjælper med at udføre handlingspotentialer.

Synapse i andre celler i forskellige former;

Axoaxonal: Axon er forbundet til en anden neuron axon;

Axodendritisk: Axon er forbundet med dendrit af andre neuroner.

Axosomatisk: Axon er direkte relateret til soma af en anden neuron

I den neuromuskulære krydsning synkroniserer axoner direkte på musklerne.


Presynaptisk og postsynaptisk neuron. Synaps er vist forstørret i indsatsen. Kilde: Rowland Hall.

Axons og dendrit forskelle

Gæst forlod svaret

1. En enkelt neuron har flere dendritter, axonen er altid den samme.
2. Dendritterne er altid kortere end axonen. Hvis størrelserne af dendritter ikke overstiger 1,5-2 mm, kan axoner nå 1 m og mere.
3. Dendrit bevæges jævnt væk fra cellelegemet og bliver gradvist tyndere. Axonen, der pludselig bevæger sig væk fra neuronal soma, opretholder en konstant diameter for en betydelig afstand.
4. Dendrit branchen er normalt i en spids vinkel, og grenene er rettet væk fra cellen. Axoner giver ofte collaterals vinkelret, collaterals orientering er ikke direkte relateret til cellelegemets position.
5. Mønsteret af dendritisk forgrening i cellerne af en type er mere konstant end forgreningen af ​​aksonerne af disse celler.
6. Dendritter af modne neuroner er dækket af dendritiske rygsøjler, som er fraværende på summen og den indledende del af de dendritiske trunker. Axons har ikke rygsøjler.
7. Dendritter har aldrig en kødagtig shell. Axoner er ofte omgivet af myelin.
8. Dendritter har en mere regelmæssig rumlig organisation af mikrotubuli, i neurofilamenter dominerer hovedsageligt i axoner og mikrotubuli er mindre ordnede.
9. I dendritterne, især i deres proksimale områder, er der endoplasmatiske retikulum og ribosomer, som ikke er i axonerne.
10. Dendritternes overflade er i de fleste tilfælde i kontakt med synoptiske plaques og har aktive zoner med postsynaptisk specialisering.

Hvis dit spørgsmål ikke er fuldt ud offentliggjort, så prøv at bruge søgningen på hjemmesiden og find andre svar om emnet Biologi.

Flere Artikler Af Slagtilfælde

Hvordan alkohol påvirker den menneskelige hjerne og nervesystemet - negative virkninger og konsekvenser

Drikker alkohol, selv i en lille dosis, påvirker funktionen af ​​næsten alle systemer i den menneskelige krop., Påvirkning af alkohol drikkevarer på hjernen fortjener derfor særlig opmærksomhed: en af ​​de negative konsekvenser af lange modtagelse af drikke står blod agglutination (agglutination af røde blodlegemer), der indebærer en overtrædelse af de processer af ernæring og åndedræt af hoveddelen af ​​nervesystemet celler.

Strukturen af ​​den menneskelige rygmarv og dens funktion

Rygmarven er en del af centralnervesystemet. Det er svært at overvurdere dette legemes arbejde i menneskekroppen. Faktisk bliver det umuligt at gennemføre en fuldgyldig forbindelse af organismen med verden udefra for nogen af ​​dens mangler.

Hånd ryst som et symptom på alvorlig sygdom

Ældre mennesker forårsager rystende hænder og undertiden ben nok. Tremor i lemmerne skyldes manglende blodcirkulation, med udseende af aldersrelaterede ændringer, som forårsager sygdomme forbundet med ændringer i tilstanden i centralnervesystemet.

Typer af koronar vasospasme, symptomer, årsager og behandling

Kræftmekanismen er ret simpel: arterier og kapillærer kan indgå under indflydelse af en midlertidig stigning i skibets tone, hvilket fører til akkumulering af blod i et område og mangel på det i et andet.